In 2014/15 ontving Greenport Noord-Holland extra middelen vanuit het provinciale DuurzaamDoor programma om een aantal programma’s en activiteiten te verduurzamen. Dat ging onder andere over innovatieve nieuwe producten en kringlopen sluiten, maar ook over samenwerking met zorginstellingen, ziekenhuizen, GGD en gemeenten. ‘Groen en gezond’ is een thema dat sterk in de belangstelling staat, we weten immers dat investeren in groen op termijn gezondere mensen oplevert.

Gezondere mensen hoeven minder snel een beroep te doen op zorg en ouderen kunnen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen. Maar bijvoorbeeld ouderen samen laten koken in een buurt geeft ook sociaal en mentaal een belangrijke positieve impuls voor de gezondheid van mensen. En als er dan ook nog streekproducten gebruik worden is dat helemaal mooi. Dat laatste is ook interessant voor Greenport Noord-Holland Noord omdat die betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van een relatief kleinschalig distributienetwerk van streekproducten voor de zorgsector en ouderen thuis in de kop van Noord-Holland.

Omdat het hoofdthema van het DuurzaamDoor-programma 2016 “Groen kapitaal’ wordt, zal ook komend jaar ‘gezond en groen’ een belangrijk deelthema zijn. 

Meer informatie over het project agri-voeding gezondheid van GreenPort NHN vindt u hier.

Voor meer info over Duurzaam Door: : Parvin Hoseini van de Provincie N-Holland: hosseinip@noord-holland.nl

 

 

Meer nieuws

Camera's op spuitarm

Stappen maken naar realtime spuiten en kunstmest toedienen

Pim Sturm deelt zijn ervaringen met de inzet van realtime camera's op de spuittrekker.

Vertigo Technologies winnaar Topsector T&U Innovation Prize 2022

Nieuwe detectietechniek maakt het mogelijk om als het ware in het fruit te kijken.

Glastuinbouw Noord-Holland laat zien hoe het klimaatdoelen verwacht te halen

In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer in kaart...