In de Noord-Hollandse Alstroemeriateelt is belichting noodzakelijk voor een rendabele productie in de winter. Telers, veredelaars, Wageningen UR en Valoya werken samen in dit AgriVizier project om te kijken of de LED-verlichting ingezet kan worden voor het besparen van elektriciteit en het verbeteren van de bladkwaliteit in de winter, met behoud van een goede productie en rendement. 

Om te kunnen blijven concurreren in Nederland en dus ook in Noord-Holland is het nodig een zo hoog mogelijke productie tegen zo laag mogelijk kosten te kunnen realiseren. In het Agrivizier project kijkt projectleider Nieves Garcia Victoria van Wageningen UR samen met telers, veredelaars en het Finse Valoya naar de mogelijkheden van LED verlichting.

 
Belichten in de winter
In de teelt van Alstroemeria zijn al veel stappen gezet in het energiezuinig maken van de teelt. De gerealiseerde besparingen betreffen vooral besparingen op warmte. Een deel van het energiegebruik in deze teelt is veroorzaakt door de nood voor belichting in de winter. Belichten in de winter is noodzakelijk om knopverdroging te voorkomen en regelmaat in groei, kwaliteit en scheutontwikkeling te behouden. Electraverbruik voor belichten bij Alstroemeria bedroeg in 2011 gemiddeld ca. 126 KWh/m2.jaar. De volgende stap naar een energiezuinige teelt van Alstroemeria is energie-efficiënte en optimale belichting. Door toepassing van moderne LED belichting kan een besparing van 20% bereikt worden door beter rendement van de lamp en installatie. 
 
LED belichting meer dan alleen lampen
Er is meer voor nodig dan alleen LED lampen: het licht moet optimaal door de plant benut worden; er moet belicht worden naar de behoefte van de plant, en niet meer dan het lichtniveau waarbij de plant met maximaal rendement fotosynthese uitvoert; met het spectrum van het groeilicht moet de morfologie van de plant en de kwaliteit van het blad zo te sturen zijn dat maximale lichtonderschepping en fotosynthese efficiëntie bereikt worden. De veelgebruikte SON-T lampen die veel warmte afgeven, verbruiken relatief veel stroom. Plasmalampen benaderen het natuurlijke licht het beste maar zijn te duur om effectief in te zetten. LED Lampen bieden een mogelijke oplossing. Als met het spectrum van het groeilicht de morfologie en kwaliteit van het blad zijn te sturen, zouden lichtonderschepping en fotosynthese-efficiëntie verbeteren. Om dit te onderzoeken is bij een praktijkbedrijf in de winter 2013/2014 geteeld onder het belichtingssysteem van het bedrijf (SON-T belichting) en vergeleken met LED belichting (spectrum Valoya R300 AP67). De productie en kwaliteit waren onder beide type lampen gelijk. Dit is gunstig voor de LED als instrument om energie te besparen”. LED belichting vraagt 20% minder elektra input en is dus energie-efficiënter dan de SON-T lampen. Door de R300 AP67 spectrum van Valoya is een iets hogere huidmondjes geleiding en een hogere fotosynthese gemeten direct na het donkerperiode. Dit heeft zich echter niet vertaald in een hogere productie, meer bloemen of groener blad, maar wel in een bescheiden verlaging van het aantal necrotische bladpunten, een veelvoorkomend winterprobleem die zich in de onderzoekswinter in een hele lage mate voordeed. 
 
Vervolgonderzoek
Aanbevolen wordt om op zoek te gaan naar een meer optimale balans in het energieverbruik (korter belichten en beter isoleren). Nieves: “Het gebruik van een beter isolerend scherm (tweede transparante energiescherm) in combinatie met een ontvochtigingssysteem zou de mogelijkheden tot energiebesparing nog verder kunnen vergroten. Dit wordt de komende winter bij een Alstroemeria bedrijf verder onderzocht”.


alternatieve tekst voor foto

Meer nieuws

Camera's op spuitarm

Stappen maken naar realtime spuiten en kunstmest toedienen

Pim Sturm deelt zijn ervaringen met de inzet van realtime camera's op de spuittrekker.

Vertigo Technologies winnaar Topsector T&U Innovation Prize 2022

Nieuwe detectietechniek maakt het mogelijk om als het ware in het fruit te kijken.

Glastuinbouw Noord-Holland laat zien hoe het klimaatdoelen verwacht te halen

In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer in kaart...