GroenStart biedt zorg en maatwerk

In de vierde kwartaalrapportage van GroenStart blikt projectleider Martijn Grosmann terug op alle ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het succes van GroenStart. Het succes van GroenStart is het resultaat van iedereen die zich tomeloos heeft ingezet voor doelgroep. Met gepaste trots stelt Martijn: 'we zijn erin geslaagd een plekje te verwerven in het systeem van arbeidsmarkttoeleiding in Noord-Holland Noord'.
Daarnaast in de kwartaalrapportage een infographic die de resultaten laten zien van GroenStart, een interview met John Herfkens (arbeidsmarktambassadeur provincie Noord-Holland), een interview met GroenStarter Bailey Mullin en nog veel meer! Veel leesplezier!

Meer nieuws

Duurzame Bloemkool

Eerste rapportage project Duurzame Bloemkool

In opdracht van de provincie Noord-Holland is in maart 2020 gestart met een onderzoek naar het...
tulp koe molen

Biodivers Perspectief voor natuur-inclusief leren en ondernemen

Het programma Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en...
schapen texel

Schapen en erwten, over hoe de kringlooplandbouw op Texel vorm krijgt

Het project ‘Kringlooplandbouw Texel’ is in 2019 gestart naar aanleiding van een onderzoek door...