We gooien met elkaar veel te veel voedsel weg. De doelstelling van dit project is om reststromen van groente en fruit om te zetten in nieuwe toepassingen voor de humane voedingsindustrie.

In nauwe samenwerking met de UvA en WUR zijn allereerst op labschaal de benodigde incubatiecondities voor tomaat, broccoli, witte kool en paprika bepaald. We kiezen voor uiteenlopende groentes om uiteindelijk een robuust proces voor verschillende combinaties van reststromen te kunnen ontwikkelen.

De vragen die we moeten beantwoorden zijn niet alleen technologisch van aard maar richten zich ook op applicatie en marktpositionering. Als we een proces op labschaal hebben uitontwikkeld, produceren we voldoende product op pilotschaal om dat vervolgens aan marktpartijen aan te bieden. Daarmee zullen we beter zicht krijgen op markt, commercie en productpositionering. Hierbij geldt dat de commerciële toegevoegde waarde die we met de reststromen weten te bereiken aan de basis staat van nieuwe verdienmodellen voor de telers van morgen.

Image

 

Meer nieuws

Camera's op spuitarm

Stappen maken naar realtime spuiten en kunstmest toedienen

Pim Sturm deelt zijn ervaringen met de inzet van realtime camera's op de spuittrekker.

Vertigo Technologies winnaar Topsector T&U Innovation Prize 2022

Nieuwe detectietechniek maakt het mogelijk om als het ware in het fruit te kijken.

Glastuinbouw Noord-Holland laat zien hoe het klimaatdoelen verwacht te halen

In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer in kaart...