Agri Food NHN

Voedselvraagstukken spelen een steeds grotere rol in de huidige maatschappij, resulterend in groei van het aantal initiatieven & netwerken met betrekking tot gezonde voeding. Het is echter van belang dat initiatieven elkaar kunnen versterken, kennisdeling kan plaatsvinden en nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Bekijk hier initiatieven!

GreenPort NHN heeft de ambitie om de regio als één van de gezondste op de kaart te zetten. GreenPort NHN stimuleert, initieert en ondersteunt projecten rondom het thema “ Voeding en Gezondheid”.

In de uitvoering van de werkzaamheden binnen GreenPort NHN met betrekking tot Voeding & Gezondheid is een verbinding tussen de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, MRA Regio, Voedsel Verbindt en de Greenports. 
 

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Hoe krijg je de kroket uit de kantine?

Wageningen Economic Research doet onderzoek naar voedingsinterventies in 'gesloten settings...

Nieuwe app laat zien waar jij lokaal eten kunt kopen

Er is steeds meer vraag naar regionale producten, maar waar koop je die? De nieuwe app Voedsel...
tomaat wortel paprika

Voedsel Verbindt: omslag naar een gezond voedselsysteem

De provincie Noord-Holland draagt van 2020 tot en met 2023 jaarlijks 125.000 euro bij aan Voedsel...

Voedselvraagstukken

Innovaties en ontwikkelingen met betrekking tot de voedselvraagstukken vragen om deze verbinding. De voedselvraagstukken spelen een steeds grotere rol in de huidige maatschappij, resulterend in groei van het aantal initiatieven, netwerken etc. met betrekking tot gezonde voeding. Het is echter van belang dat initiatieven elkaar kunnen versterken, kennisdeling kan plaatsvinden en nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Daarom is Voeding & gezondheid  één van de belangrijke onderwerpen in het meerjarenplan van Greenport NHN.


Initiatieven Voeding & Gezondheid

Een paar voorbeelden van projecten binnen het thema “Voeding en Gezondheid”:

 

NH Food

Er zijn meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In het project NH Food wordt invulling gegeven aan deze opgave.

NH Food is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling. Het biedt bedrijven een unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten te werken aan agrifood-gerelateerde innovaties.

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2022

Leer hier meer over NH Food.


Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca

Gezonder eten draagt bij aan het beperken én voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten. Het zorgt voor een betere kwaliteit van leven en dalende kosten voor gezondheidszorg. Groenten en fruit passen bij uitstek in een gezond en duurzaam voedselpatroon. Veel mensen willen ook meer groenten en fruit eten. In gesloten settings kunnen we de consument helpen een gezonde voedingskeuze te maken.

Looptijd: 1-jan-2019 t/m 31-dec-2021

Meer informatie is hier te vinden.
 


Valorisatie van restromen van groente en fruit (POP 3)

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. Van de groente- en fruitteelt komt 33% niet in de mond van de consument terecht. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een verliespost voor de teler.

Looptijd: 03-09-2018 - 03-07-2021

Meer  weten over dit project? Klik dan hier

 

Voedsel Verbindt

Een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem, daar gaan we voor! Voedsel Verbindt biedt overzicht, agendeert, activeert én verbindt. Met als resultaat een robuuste en gezonde Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden.

Voedsel Verbindt is een activerend platform dat een overzicht biedt van relevante Agri & Food initiatieven, ontwikkelingen, projecten en partijen uit de regio. Er zijn al veel initiatieven gericht op een beter voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden.

GreenPort Noord-Holland Noord is één van de initiatiefnemers van Voedsel Verbindt.

Leer hier meer over Voedsel Verbindt.Rabo AZ Foodtour

Looptijd: Elk schooljaar wordt het lesprogramma aangeboden aan groep 7/8 uit de regio Noord-Holland

De Rabo AZ Foodtour is een compleet interactief lesprogramma voor groepen 7/8 waarin voedsel en gezonde voeding centraal staat. Elke les behandelt een actueel voedsel- of gezondheidsthema. Met filmpjes van AZ-spelers, trainers en voedingsdeskundigen wordt de lesstof aan de klas gepresenteerd. Vervolgens voeren de leerlingen de opdrachten uit, vastgelegd in vlogs, waarmee ze kans maken op een Foodclinic bij AZ.

Meer weten over de Rabo AZ Foodtour? Klik dan hier.

 

Food Education

Innovaties en ontwikkelingen met betrekking tot de voedselvraagstukken vragen om deze verbinding. De voedselvraagstukken spelen een steeds grotere rol in de huidige maatschappij, resulterend in groei van het aantal initiatieven, netwerken etc. met betrekking tot gezonde voeding. Het is echter van belang dat initiatieven elkaar kunnen versterken, kennisdeling kan plaatsvinden en nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Daarom dienen de netwerken met betrekking tot Voeding & Gezondheid in de regio Noord-Holland sterker met elkaar te worden verbonden, het netwerk van de MRA, GreenPort NHN en Clusius College, tevens dient een goede verbinding tot stand te komen met landelijke netwerken.

Het doel van het project is het bouwen en uitbreiden van een structureel netwerk van partners, onderwijs, onderzoek, ondernemers, omgeving, overheid en NGO’s met betrekking tot het thema Voeding & Gezondheid in Noord-Holland. 

Looptijd: 1 september 2018 -  1 mei 2019

Dit project is afgerond. De provincie Noord-Holland heeft bijgedragen aan het project Food Education.Interventie gezonde voeding in gesloten settings

Samen met de partners hebben we binnen verschillende zorgsettings, door onderling ervaringen, tips en enthousiasme te delen, gezonde voeding op de kaart gezet en interventies uitgevoerd om groente- en fruitconsumptie bij de cliënten/patiënten te verhogen.

Dit project is afgerond. Meer lezen over de resultaten binnen dit project? Klik dan hier.  

Meer informatie